🧳අඩුම මිලට හොදම ආනයනය කල lug…

, , Leave a comment

🧳අඩුම මිලට හොදම ආනයනය කල luggage එකක් හොයල වෙනස බලලම ගන්න එන්න කඩුවෙලට. 🧳අපි කියන්නම් වෙනස. 🧳01. සැහැල්ලු බර සහිත බව 🧳02. ඇතුලත fiber සහ සවිෂක්තිමත් රාමුවක් සහිත නිමාව. 🧳03. තෝරා ගැනීමට මාදිලි සහ වර්ණ රැසක්. 🧳04. සුහදශීලී වගකීමක් ඇති සේවාවක්. 🧳05. හොදම හැඩල් /බර දරාගත හැකි වීල්. 🧳06. හොදම පාරිබෝගික විශ්වාසය ඇති එකම තැන. 🧳තාම ෂුවර් නැද්ද සසදමු වෙනස වටහා ගමු. එන්න අපගේ කඩුවෙල ශාකාවට.අමතන්න රෝසි 0714695400📞හෝ වට්සැප්.(කාර්යබහුල ඔබ‍ටදැන් නිවසට ම ගෙන්වාගත හැක )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම