18/19 දවස් දෙකින් එකක මීරිගම හ…

, , Leave a comment

18/19 දවස් දෙකින් එකක මීරිගම හරහා ගාල්ලට යන රියදුරු මහතකු සිටීද.පැල ටිකක් යවන්න.ගමන් ගාස්තුව ලබා දෙන්න පුලුවන් .ලොකු උදව්වක්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම