20 වසරක අභිමානවත් ඉතිහාසයක් සහ…

, , Leave a comment

20 වසරක අභිමානවත් ඉතිහාසයක් සහිත රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ NVQ පාඨමාලා සදහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 5.00 දැක්වා සිදු කරණු ලබයි..

🔸 ගම්පහ හා මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයන්හි පාඨමාලා ආරම්භ කෙරේ..

🔴 Computer Applications Assistant – NVQ Level 3 – මාස 06

🔴 ICT Technician – NVQ Level 4 – මාස 12

මීරිගම Beetaacom ආයතනය
🔸 කණ්ඩායම් 01 – ජුනි 21 (බදාදා)
🔸 කණ්ඩායම් 02 – ජුනි 23 (සිකුරාදා)

ගම්පහ Beetaacom ආයතනය
🔸 කණ්ඩායම් 01 – ජුනි 25 (ඉරිදා)
🔸 කණ්ඩායම් 02 – ජුනි 26 (සදුදා)

👉මෙම පාඨමාලා හැදැරීමට මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නොවන අතර වයස සිමාවන් නොමැතිව හැදැරීමට හැකිය..

🔴ඉහත පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වන සියලුම සිසුන්ට certificate in English පාඨමාලා නොමිලේ හැදැරීමට හැක.

👉අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ /උසස් පෙළ විභාගය අවසන් කල සිසුන්ට මෙන්ම රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ තරුණියන්ට /වෘත්තිකයන්ට මෙම පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වීමට හැකිය.

0706874015 /0332274015 විමසන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම