20 වසරක අභිමානවත් ඉතිහාසයක් සහ…

, , Leave a comment

20 වසරක අභිමානවත් ඉතිහාසයක් සහිත රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ 2023 වර්ෂයේ අවසාන කන්ඩායම ට NVQ පරිගණක පාඨමාලා සදහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම දැන් ආරම්භ කර ඇත..

🔴සැප්තැම්බර් 23 පෙරවරු 9.00 ගම්පහ හා මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයන්හි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වේ.

🔸 මෙවර අ. පො. ස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ සිසුන්ට මෙන්ම රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ තරුණියන්ට සුවිශේෂී පාඨමාලා වේ.

👉🏾ඔබට හැදෑරිය හැකි පාඨමාලා 👉🏾

👉🏻Computer Applications Assistant (ICTT) – *NVQ Level 3*
කාල සීමාව – *මාස 6*
*මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැත*
*සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් කල සිසුන්ට මෙන්ම ඕනැම කෙනෙකුට වයස සිමාවන් නොමැතිව හැදෑරිය හැක*

👉🏻ICT Technician. – *NVQ Level 4*
කාල සීමාව – *මාස 12*
*මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැත. උසස් පෙළ විභාගය අවසන් කල සිසුන්ට හැදෑරිය හැකි ය*

👉🏻Computer Graphic Designer – *NVQ Level 4*
කාල සීමාව – *මාස 12*
*මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැත*

👉🏻Preschool teacher training – *NVQ Level 4*
කාල සීමාව – *මාස 12*

👉🏻Human Resources Management
කාල සීමාව – *මාස 6*
*සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ අවසන් කල සිසුන්ට හැදෑරිය හැක*

👉🏻Certificate in English

033 22 74 015 /070 68 74 015 whstsapp

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම