20 වසරක අභිමානවත් ඉතිහාසයක් සහ…

, , Leave a comment

20 වසරක අභිමානවත් ඉතිහාසයක් සහිත රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ මීරිගම ආයතනයේ 2023 වර්ෂයේ අවසාන කන්ඩායම ට NVQ පරිගණක පාඨමාලා සදහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම දැන් ආරම්භ කර ඇත..

🔴සති අන්තයේ – නොවැම්බර් 18 සෙනසුරාදා පෙරවරු 8.30

🔴සති යේ දින. – නොවැම්බර් 23 බ්‍රහස්පතින්දා පෙරවරු 8.30 ට.. මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ..

🔸 මෙවර අ. පො. ස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ සිසුන්ට මෙන්ම රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ තරුණියන්ට සුවිශේෂී පාඨමාලා වේ.

🔸 දැන ට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු වෘත්තිකයන්ට ද මෙම පාඨමාලා හැදැරීමට හැකිය.

👉🏻Computer Applications Assistant (ICTT) – NVQ Level 3
කාල සීමාව – මාස 6
මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැත
සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ අවසන් කල සිසුන්ට මෙන්ම ඕනැම කෙනෙකුට වයස සිමාවන් නොමැතිව හැදෑරිය හැක

👉🏻ICT Technician. – NVQ Level 4
කාල සීමාව – මාස 12
මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැත. උසස් පෙළ විභාගය අවසන් කල සිසුන්ට මෙන්ම රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ තරුණියන්ට සුවිශේෂී පාඨමාලා වේ.

033 22 74 015 /070 68 74 015 whstsapp

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම