2021 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින …

, , Leave a comment

2021 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මදුරැපිටිය ප්‍රදේශයේදී මා ඔය හරහා ගමන් කරමින් සිටියදී සැඩ පහරට හසුවී අතුරැදන්ව ඇත. තොරතුරක් ඇතොත් දැනුම් දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. 0332275285 , 0776267949

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම