2021.11.24 සවස සිට මීරිගම සමරව…

, , Leave a comment

2021.11.24 සවස සිට මීරිගම සමරවීර වාහන අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානය ඉදිරිපිට තේ කඩය අසල ජල සම්පාදනයට අයත් නලයක් කැඩී ජලය අපතේ යන බැවින් අදාල අංශ දැනුවත් කරන්න..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම