2023.05.05 අද දින මිරිගම පොලි…

, , Leave a comment

2023.05.05 අද දින මිරිගම පොලිස් ස්ථානයේ
ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුලු නිලධාරින් විසින් පොලිස් ස්ථානයේ දෙන ලද සුප් දන්සල..🔥

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම