221 මාර්ගයට මුහුණලා මීරිගම ioc…

, , Leave a comment

221 මාර්ගයට මුහුණලා මීරිගම ioc පිරවුම් හලේ සිට මීටර 200 දුරින් පිහිටා ඇති කුඩා කාර්‍යාල කාමරය සහිත හිස් ඉඩම බදු දීමට ඇත
0096599159218 whatsapp
0714127687 normal

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම