Tagged By ටින්කර්, වැඩ,ප්‍රේන්ට්, වැඩ, ,බිඩ

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ…

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ…

, , No Comment

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ් සයිලාන්සර් පැස්සීම,ජැක් කිරිම ,වැල්ලම්පිටි විදියට සදලා.. සියලුම වහන ටින්කර් වැඩ කරනවා.. අඩුම මිලට අවම දවසක් හෝ දවස් එකා මරක් වගේ වෙද්දී හම්පුර්න ටින්කර් කරලා දෙනවා.. .. මිහිරිගම ,මිරිස්වවත්ටත වැඩ කරනවා.. වැඩි…

Read Post →

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ…

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ…

, , No Comment

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ් සයිලාන්සර් පැස්සීම,ජැක් කිරිම ,වැල්ලම්පිටි විදියට සදලා.. සියලුම වහන ටින්කර් වැඩ කරනවා.. අඩුම මිලට අවම දවසක් හෝ දවස් එකා මරක් වගේ වෙද්දී හම්පුර්න ටින්කර් කරලා දෙනවා.. .. මිහිරිගම ,මිරිස්වවත්ටත වැඩ කරනවා.. වැඩි…

Read Post →

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ…

, , No Comment

ටින්කර් වැඩ,ප්‍රේන්ට් වැඩ ,බිඩ් සයිලාන්සර් පැස්සීම,ජැක් කිරිම ,වැල්ලම්පිටි විදියට සදලා.. සියලුම වහන ටින්කර් වැඩ කරනවා.. අඩුම මිලට අවම දවසක් හෝ දවස් එකා මරක් වගේ වෙද්දී හම්පුර්න ටින්කර් කරලා දෙනවා.. .. මිහිරිගම ,මිරිස්වවත්ටත වැඩ කරනවා.. වැඩි…

Read Post →