Tagged By රූපවාහිනී, යන්ත්‍රයක්, විකිණීමට

රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් විකිණීමට …

රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් විකිණීමට …

, , No Comment

රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් විකිණීමට ඇත. වර්ගය – ඉනොවෙක්ස් (Innovex) ප්‍රමාණය – අගල් 32 වගකීම – වසර 03 විකුණන මිල ප්‍රමාණය – රු.55,000 (මිල ගණන් කතා කර ගැනීමෙන් අඩු කර ගැනීමට පුළුවන) වගකීමේ සහතිකයක් ඇත. ස්ථානය –…

Read Post →