ඉඩමක් අවශ්‍යයි මීරිගමට තරමක් ක…

, , Leave a comment

ඉඩමක් අවශ්‍යයි
මීරිගමට තරමක් කිට්ටු ෙවන් වෙල් යායකට, ඇල පාරකට,හා් කදු වැටි දර්ශන තිබෙන ඉඩමක් ෙහා් නිස්කලංක පරිසරයක ඉඩමක් ටිකක් අඩුවට අවශ්‍ය කර ඇත..
කන්දක උනත් කමක් නෑනිස්කලංක පරිසරයක

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම