ගමක වරුන… වසර ගානකින් නිසි අ…

, , Leave a comment

ගමක වරුන…
වසර ගානකින් නිසි අලුත් වැඩියාවක් නොකල පුරාන මීරිගම, මාවිහේන- තවලම්පිටිය මාර්ගය. නිලධාරීන්ගේ අවධානයට. තවදුරටත් මාර්ගයේ වාහන ගමන් කල නොහැකියි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම