ඩයලොග් රවුටර් රු. 3000/= නිවසට…

, , Leave a comment

ඩයලොග් රවුටර් රු. 3000/= නිවසට පැමිණ සිග්නල් පරීක්ෂා කර බලා දෙනු ලැබේ (නොමිලේ ප්‍රවාහනය මීරිගම අවට පමණි) මීරිගමින් පිට පළාත් සඳහා රු. 300/= ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් ගනු ලැබේ.

නාවාන
මීරිගම
0778780950
0787780950

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම