මීරිගම අඹේපුස්ස දුම්රිය පොලට ව…

, , Leave a comment

මීරිගම අඹේපුස්ස දුම්රිය පොලට විනාඩි 5ක දුරකින්.

පර්චස් 14 ක වටිනා ඉඩමක් මුදල් හදිසියකට විකිනේ.

ලිදක්,පොල් ගස්,කොස් ගස් තියෙනවා

ලක්ශ 14 කට ඉතා ඉක්මනින් විකිනේ.

කතා කරලා ගාන ටිකක් අඩු කරගන්න පුලුවන්.

නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු.

0718923457

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම